Medlems-betingelser

Betingelser for medlemskab til Fitness For Kvinder

Generelt

Medlemskabet er personligt og må ikke benyttes af andre.

Som medlem har du ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger, som fulde navn, adresse, e-mail og tlf.nr.  Oplysningerne bliver ikke videregivet til anden side. Ligeledes giver du dit samtykke til, at vi må sende dig servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemsskab etc.

 

Personer under 16 år/umyndiggjorte personer

For børn og unge under 16 år samt øvrige umyndige, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for den unge/umyndige. Den myndige person/værgen hæfter herefter for ethvert krav centeret måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

 

Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab skal du ved indmeldelse oplyse: navn, adresse, e-mailadresse, Og telefonnummer. Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst.

 

Medlemskortet

Medlemskortet skal indlæses inden træningen påbegyndes.

Mister du dit kort, skal det straks meddeles til Fitness For Kvinder, som udsteder et nyt mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr på 50 kr.

Glemmer du dit kort, har du ikke adgang til centeret.

Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort opkræver centeret et gebyr på 750 kr.

 

Betaling

Betaling sker ved indgåelse af et medlemsskab og ophører automatisk, når perioden udløber.

Ved betaling betaler du fuld pris uanset på hvilket tidpunkt på måneden du tilmelder dig.

Medlemskabet tilmeldes PBS/Nets. Det kan du gøre i forbindelse med oprettelsen og køb af abonnement.  Hvis centeret er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, pga manglende tilmelding til PBS skal du betale et gebyr på 50 kr. for hvert faktura.

 

Fortrydelse

Du kan fortryde dit køb indenfor 14 dage, så længe dit kort ikke har været i brug og hellere ikke er afhentet.

Når kortet er scannet ind til afhentning, godkender du stedet og har accepteret medlemsaftalen, og derfor er fortrydelsen ikke gældende, men kan opsiges på samme vilkår, som er gældende for medlemmerne, uanset om det er inden de 14 dage er over.

 

Opsigelse

Du kan opsige dit medlemskab ved at henvende dig personligt i vores center, i vores bemandings-tidspunkter, som står inde på www.fitnessforkvinder.dk –

Du hæfter for medlemsskabet, uanset om kortet er spærret, så længe du ikke har opsagt dit abonnement.

Ved opsigelse af dit medlemskab, ved et personligt fremmøde skal du fortsat betale for løbende måned + én måned.

Ved opsigelse af dit medlemskab Online, telefonisk eller på mail, skal du fortsat betale for løbende måned + To måneder.

 

Manglende betaling

Medlemskortet bliver spærret hvis din betaling ikke betales til tiden.

Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt.

 

Pause/Bero

Du har som medlem mulighed for at sætte dit medlemskab i bero, første gang gratis i én måned. Efterfølgende koster det 100 kr. i max to måneder og kan maks anvendes én gang årligt.   Du skal give besked senest den 15. i måneden som vil kunne anvendes den efterfølgende måned.

 

Moms

Betaling for medlemskab omfatter momspligtige.

 

Prisændringer

Du bliver informeret om prisændringer via den e-mailadresse, du har oplyste. Prisændringer vil også blive offentliggjort på hjemmeside. Ønsker du ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab.

 

kontrol

Fitness For Kvinder udføre kontrol-besøg løbene.

 

Brud på medlemsbetingelserne

I tilfælde af brud på medlems betingelserne, som f.eks. misligholdelse af maskiner, udstyre samt andet uacceptable handling, udlån af medlemskort, lovbrud, kan centret til enhver tid afbryde nærværende aftale med øjeblikkelig virkning samt udstede bøde tilpasset skadens værdi.

 

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i centeret eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (f.eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af fitness for kvinder eller på et hold).  Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med fitness for kvinder. Vi tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

Værdigenstande

Vi anbefaler, at du opbevarer alle genstande af værdi i et aflåst skab under træning. Husk at tømme skabet samme dag efter brug. Centeret forbeholder sig retten til at tømme skabene ved lukketid uden yderligere varsel. Centeret bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

 

Ordensreglement

Medlemmer og gæster er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for centeret.  Overtrædelse af ordensreglement udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet og kan medføre bortvisning.

 

 

GDPR – Persondataforordning

 

PERSONDATAPOLITIK

I dag træder den nye persondataforordning i kraft som følge af ny EU-lovgivning.

Loven forkortes GDPR, men du kan også have hørt den omtalt som databeskyttelelsesforordningen, dataforordningen eller persondataforordningen.

 

GDPR kræver en større åbenhed og gennemsigtighed fra virksomheder i forhold til, hvordan virksomheder indsamler, lagrer og anvender persondata, samtidig med at den pålægger strengere grænser for anvendelsen af persondata.

 

Vi er dataansvarlige

Vi skal orientere dig om, at Fitness For Kvinder fra den 25 maj 2018 er Dataansvarlig for de personfølsomme oplysninger, som du sender til os.

 

Når du melder dig ind i Fitness For Kvinder, gemmer vi oplysninger, der er nødvendige for at du kan have adgang til centeret, samt for at kunne levere yderligere tjenester, som du har bedt om.

Vi gemmer dine data if. Regnskabslovens bestemmelser om opbevaringspligt af bilag. Herefter vil alle oplysninger blive slettet/anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Som registreret hos os har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, ret til at bede om at få visse af dine oplysninger slettet samt ret til at få rettet urigtige oplysninger

Fitness For Kvinder bruger databehandlere og underdatabehandlere, med hvilke der er tegnet data-behandleraftaler og vi og vore databehandlere har beskrevne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der bliver revideret årligt, for at sikre dine data.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at, få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at, gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted.

Du har ret til at, få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet

DATABEHANDLER

Fitness For Kvinder CVR 38101757 er ansvarlig for behandlingen af dine data. Du kan skrive til os på kontakt@fitnessforkvinder.dk hvis du har spørgsmål.

COOKIES

På vores hjemmeside bruger vi cookies til at give dig en bedre brugeroplevelse. Cookies hjælper os også til at få sitet til at kommunikere med din browser ved indsamling af anonyme statistikoplysninger. De indsamlede oplysninger giver os ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives eller sælges ikke til tredjepart.​​